ഡിക്രേഷൻ മെഷ്

  • Colorful Decration Mesh With Differnt Types

    വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുള്ള വർണ്ണാഭമായ ഡിക്രേഷൻ മെഷ്

    ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റൽ മെഷ് ഡ്രേപ്പിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് മെഷും അലുമിനിയം അലോയ്, കോപ്പർ വയർ സർപ്പിള കർട്ടൻ, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അലുമിനിയം മെഷ് പ്ലേറ്റ് ഡെക്കറേറ്റീവ് മെഷ്, മെറ്റൽ ബീഡ് കർട്ടൻ, കയർ അലങ്കാര വല, സ്റ്റെൻസിൽ അലങ്കാര വല തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.